SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI ORAZ PODMIOTAMI DZIAŁAJĄCYMI PRZY ULICY 2 LUTEGO W SKWIERZYNIE DOTYCZĄCYCH ZMIANY NAZWY ULICY 2 LUTEGO W SKWIERZYNIE

12.05.2022

Drodzy Mieszkańcy,

Rada Miejska w Skwierzynie podjęła w dniu 24 marca 2022r. uchwałę NR XLVIII/368/22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany nazwy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie.

Zgodnie z powyższym Burmistrz Skwierzyny zarządzeniem Nr 0050.56.2022 z dnia 31.03.2022r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zamiany nazwy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie zarządził przeprowadzenie konsultacji w okresie od 31 marca 2022r. do 14 kwietnia 2022r.

Zgodnie z ww. zarządzeniem Burmistrza Skwierzyny konsultacje przeprowadzone zostały w formie ankiet i  termin składania ankiet określony został na nieprzekraczalną datę 14 kwietnia 2022r. Ankiety można było złożyć w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej lub na adres e-mai: j [dot] pawlukatskwierzyna [dot] pl

Wszystkim osobom, które wypełniły i złożyły ankiety w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie serdecznie dziękuję. W załączonym sprawozdaniu zaprezentowane są wyniki z przeprowadzonych konsultacji.

Burmistrz Skwierzyny

Lesław Hołownia