OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA MNIEJSZOŚCI ŁEMKOWSKIEJ TYLKO RAZEM "LEM RAZOM"

12.05.2022

Burmistrz Skwierzyny informuje, że do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Mniejszości Łemkowskiej Tylko Razem "LEM RAZOM" na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Do pobrania: