INFORMACJA O UŁATWIENIACH W BUDOWIE DOMÓW DO 70 M KW.

11.05.2022

Od 3 stycznia 2022 r. każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej ‒ w uproszczonej procedurze ‒ dom do 70 m kw. zabudowy do celów mieszkaniowych lub rekreacyjnych.

Dom bez formalności, czyli jaki

Dom mieszkalny do 70 m kw. zabudowy to:

 • jednorodzinny budynek mieszkalny, wolnostojący;
 • dom, który ma nie więcej niż dwie kondygnacje;
 • dom, który w całości mieści się na działce lub działkach, na których został zaprojektowany;
 • dom zbudowany na własne cele mieszkaniowe.

Dom rekreacyjny do 70 m kw. zabudowy to:

 • parterowy budynek, który służy do rekreacji indywidualnej;
 • dom, który ma rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięg wsporników do 2 m.

Możesz zbudować jeden dom rekreacyjny na każde 500 m kw. działki.

Kto może wybudować dom do 70 m kw. w uproszczonej procedurze

 • Każdy, pod warunkiem, że inwestycja zaspokaja jego własne potrzeby mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne. Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna.
 • Każdy, kto ma prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane (ma tzw. tytuł prawny).

Tytuł prawny wynika z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Jak skorzystać z programu W 3 KROKACH

Krok pierwszy – skompletuj dokumentację

Podstawowe dokumenty:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, decyzja gminy o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Do dokumentów dołącz Oświadczenie:

 • oświadczenie, że budujesz dom dla swoich własnych potrzeb mieszkaniowych – ma to na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk na rynku nieruchomości
 • oświadczenie o przejęciu przez ciebie odpowiedzialności za kierowanie budową, jeżeli nie zatrudnisz kierownika budowy
 • oświadczenie potwierdzające złożenie kompletu dokumentów

Krok drugi

Złóż dokumenty do starosty lub prezydenta miasta. Możesz zrobić to na kilka sposobów:

Krok trzeci

Zgłoś powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, kiedy zamierzasz rozpocząć budowę. Możesz to zrobić tradycyjnie lub elektronicznie ‒ przez stronę https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Teraz, nie czekając na odpowiedź z urzędu, możesz rozpocząć budowę swojego domu!

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.dombezformalnosci.gov.pl, na której wyjaśnienie na czym polega program, jak z niego skorzystać krok po kroku, odpowiedzi na często zadawane pytania, a także innego materiały edukacyjne.

 

Załączniki:

Ulotka informacyjna - domy do 70 m kw.

Plakat - domy do 70 m kw.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii