OGŁOSZENIE NR 5/2022 O PRZETARGU

25.05.2022

Informujemy, że ogłoszono przetargi na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży:

*        położone w obrębie 3 Skwierzyna niezabudowane działki gruntu Nr 227/3 o pow. 0,0210ha i Nr 227/4 o pow. 0,1277ha, tj. nieruchomość o łącznej pow. 0,1487ha, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

*        nieruchomość położoną w obrębie 5 Świniary, Gmina Skwierzyna działkę gruntu Nr 75/21 o pow. 0,2088ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym 3-kondygnacyjnym wielorodzinnym o pow. użytkowej 1.125,35m2 (840,39m2 plus pomieszczenia gospodarcze w piwnicy 284,96m2), w niedokończonym stanie surowym otwartym,

*        nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie 1 Gościnowo, Gmina Skwierzyna niezabudowaną działkę gruntu Nr 224/6 o pow. 0,4308ha.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 9 czerwca 2022r. o godz. 10:00i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 5/2022 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 28 kwietnia 2022r.

Wadium należy wnieść do dnia 3 czerwca 2022r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.

* W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obwiązujących w miejscach publicznych.