75. ROCZNICA ŚMIERCI ST. SAP. EDWARDA ANDRECHOWSKIEGO

25.03.2022

W 75. rocznicę śmierci st. sapera Edwarda Andrechowskiego , który zginął podczas obrony mostu przed krą na rzece Warcie w dniu 24.03.1947 r., pod pomnikiem sapera kwiaty złożyli Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia wraz z Zastępcą Burmistrza Wojciechem Kowalewskim. Hołd poległemu saperowi oddali również Zastępca Dowódcy 35. Skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej mjr Marek Januszczak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie Anna Zabielska oraz seniorzy Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor.