GMINNY PUNKT INFORMACYJNY DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY / ІНФОРМАЦІЙНИЙ ҐМІННИЙ ПУНКТ для БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

15.03.2022

Od 16 marca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie, ul. Rynek 1 w godz. 8:00 – 15:00 otwarty zostanie Gminny Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy. W punkcie informacyjnym obywatele Ukrainy, uciekający przed działaniami wojennymi, będą mogli uzyskać wszelkie informacje na temat zalegalizowania pobytu na terytorium Polski. Urzędnicy pomogą w wypełnieniu wniosków o nadanie nr PESEL, w założeniu Profilu Zaufanego, aplikacji MObywatel. Ponadto w punkcie informacyjnym pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej poinformują o możliwości skorzystania z: jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców, świadczenia rodzinnego, świadczenia wychowawczego 500+.

W Gminnym Punkcie Informacyjnym uchodźcy będą mogli uzyskać informacje w języku ukraińskim. W tym celu Gmina Skwierzyna zatrudniła tłumaczy.

Nr tel. do Gminnego Punktu Informacyjnego: 95 721 65 37 lub 721 636 194.

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ҐМІННИЙ ПУНКТ для БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ   

З 16 березня 2022 року в міській раді Сквіжини, на вулиці Ринек 1 , від 8:00 до 15:00 години , відкривається Ґмінний  інформаційний пункт для біженців з України. Громадяни України, які внаслідок бойових дій були змушені залишити свою країну,  в інформаційному пункті зможуть отримати повну  інформацію щодо легалізації свого перебування в Польщі. Працівники даного пункту,  допоможуть у заповненні заяв для присвоєння номеру  PESEL, у створенні довіреного профілю та у встановленні програми   MObywatel.  Крім того, в інформаційному пункті , працівники центру соціального захисту населення повідомлять про можливість скористання: одноразовою грошовою допомогою для біженців,  сімейною допомогою або заявкою 500 + .  У Ґмінному інформаційному пункті, біженці зможуть отримати інформацію українською мовою, з цією метою  Ґміна Сквіжина  працевлаштувала перекладачів.

Номер телефон Ґмінного  інформаційного пункту: 95 721 65 37 або 721 636 194.