OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ W SKWIERZYNIE

21.07.2017

 Skwierzyna, dnia 21.07.2017 r.

Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/02/07/2017

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.


„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI  w Skwierzynie ul. Batorego na działkach: działki nr 75, 76/4, 76/6, 76/5, 72/3, 73, 74/1, 81 - OBRĘB 3 SKWIERZYNA, jednostka ewidencyjna Skwierzyna-miasto – zakres: od studni istniejącej ( Sist.)  do i wraz ze studnią S6”.

Termin i miejsce składania ofert:
do dnia 04.08.2017 r. do godziny 10:45 w Zakładzie Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna,  pokój  nr 12- Sekretariat Spółki, I piętro siedziby.

Cała treść ogłoszenia wraz z SIWZ i załącznikami dostępna na stronie internetowej Zamawiającego:  www.zwik-skwierzyna.pl w zakładce: Inwestycje/PRZETARGI

Prezes Zarządu

Tomasz Reszel