SPOTKANIE WS. POMOCY HUMANITARNEJ

26.02.2022

26 lutego br. w godzinach wieczornych Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia wraz z Zastępcą Burmistrza Wojciechem Kowalewskim spotkali się z dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Skwierzyna, między innymi Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Anną Zabielską, Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Grzegorzem Mrowickim, Dyrektorem Zespołu Edukacyjnego Leszkiem Pawłowskim, Dyrektorem Zespołu Klubów Dziecięcych Ewą Adamiec, Dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie Jakubem Nawrotem, Dyrektorem Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury Maciejem Zawidzkim, komendantem miejsko-gminnym ZOSP RP w Skwierzynie dh. Marcinem Sosnowskim. Tematami spotkania były między innymi:

- omówienie zasad lokowania uchodźców na terenie woj. Lubuskiego przekazanych przez Wojewodę Lubuskiego,
- omówienie zasad pomocy humanitarnej terenie Gminy Skwierzyna dla obywateli Ukrainy,
- organizacja pomocy dla pierwszych uchodźców, którzy przyjechali do Skwierzyny,
- omówienie zasad przyjęć dzieci uchodźców do szkół i przedszkoli,
- formy wsparcia dla rodzin uchodźców,
- formy udzielania pomocy psychologicznej.