100 MIESZKAŃ W SKWIERZYNIE

24.02.2022

24 lutego br. Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia wraz z Zastępcą Burmistrza Wojciechem Kowalewskim oraz Prezesem Skwierzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Skwierzynie Maciejem Głogowskim wzięli udział w wideokonferencji nt. powołania spółki, z udziałem 15 gmin z północy województwa lubuskiego pod nazwą, „Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – „Nadwarciański”. Celem nowej spółki jest budowa mieszkań pod wynajem na terenach gmin wchodzących jako wspólnicy. Gmina Skwierzyna zamierza w najbliższych latach wybudować 100 mieszkań, a pierwszy blok powstanie przy ul. Chrobrego. Akt notarialny powołujący spółkę zostanie podpisany 25 marca 2022 roku.