ZAWIADOMIENIE O XLVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

24.02.2022

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

Informuję, że XLVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie odbędzie się w dniu 1 marca  2022 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Dyskusja i głosowanie  nad projektem uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (druk nr 336/22).
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2022-2032 (druk nr 337/22).
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                      

 

 

 

 

    Przewodniczący Rady Miejskiej

          (-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ