INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!

22.02.2022

Informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2022r. ulega zmianie stawka za odbiór odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skwierzyna.

Nowa stawka zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/337/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 16 grudnia 2021r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat, wynosi 30 zł za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych ulga wynosi 2 zł od gospodarstwa domowego. Właściciel nieruchomości chcący skorzystać z ulgi za kompostowanie bioodpadów ma obowiązek złożenia nowej deklaracji.

 

 

Do pobrania:

- Uchwałą Nr XLIV/337/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 16 grudnia 2021r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat.