POSIEDZENIE SZTABU KRYZYSOWEGO PO PRZEJŚCIU ORKANÓW DUDLEY I EUNICE

21.02.2022

21 lutego br. burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego, podczas którego omówiono aktualną sytuację na terenie Gminy Skwierzyna po przejściu w ostatnich dniach huraganowych wiatrów. W spotkaniu udział wzięli między innymi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu Zbigniew Ciechanowski, Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu mł. bryg. Marek Koperwas, przedstawiciel Policji asp. Roman Grabowski, przedstawiciele spółek i  jednostek organizacyjnych Gminy Skwierzyna (OSiR, SOK, STBS, ZUK, ZE, ZSTiO, SP Murzynowo, DD Senior – Wigor, Ośrodek Pomocy Społecznej). Burmistrz na początku podziękował wszystkim zaangażowanym w usuwanie skutków orkanów jakie przeszły na naszym terenie, szczególnie strażakom – ochotnikom ze Skwierzyny, Murzynowa, Trzebiszewa oraz Świniar, którzy od kilku dni nieustannie pracują. Zastępca burmistrza Skwierzyny Wojciech Kowalewski przekazał aktualną sytuację na terenie Gminy Skwierzyna. Burmistrz polecił dodatkowy  przegląd obiektów oraz terenów zarządzanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Skwierzyna.

Podczas spotkania omówiono problem awaryjnego zasilania w energię elektryczną Stacji Uzdatniania Wody na terenach wiejskich, który powoduje przerwy w dostawie wody dla mieszkańców. Burmistrz Skwierzyny poinformował, że w najbliższym czasie przedstawi Radzie Miejskiej projekt uchwały zabezpieczającej środki w tegorocznym budżecie na zakup bezobsługowych agregatów prądotwórczych do stacji uzdatniania wody.

Informacje o awariach, przerwach w dostawie prądu oraz planie naprawczym można znaleźć tutaj: https://www.operator.enea.pl/

Ponadto Burmistrz Skwierzyny wraz z Zastępcą spotkali się z kpt. Robertem Urbankiem pełniącym, w zastępstwie, obowiązki Dowódcy 151 batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej
w Skwierzynie. Pan kapitan wyraził gotowość żołnierzy WOT do udziału przy usuwaniu skutków wichury.