PRAWIE 1,5 MLN ZŁ DLA SKWIERZYNY - ULICA JANA III SOBIESKIEGO BĘDZIE ROZBUDOWANA

17.02.2022

16 lutego 2022 r. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wśród zadań, które zostały objęte wsparciem znalazła się „Rozbudowa ul. Jana III Sobieskiego w Skwierzynie - etap I”.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpitalną do wejścia do lasku za cmentarzem (tzw. Olszynki). W ramachzadania planuje się wykonanie rozbudowy istniejącego odcinka ulicy Jana III Sobieskiego na długości ok. 460 m wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury w tym oświetlenia drogowego.

Zadanie obejmuje następujące roboty budowlane (m. in.):

• rozbudowę ulicy;

• budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej;

• budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej;

• budowę miejsc parkingowych;

• przebudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami;

• budowę/przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych;

Całkowity koszt inwestycji został oszacowany na 2.810.258,00 zł, a przyznane dofinansowanie wynosi 1.403.260,00 zł.

Jest to pierwszy etap prac na tym ciągu drogowym. W ramach tego samego naboru wniosków Skwierzyna ubiega się również o dofinansowanie etapu II inwestycji, dotyczącego budowy odcinka drogi aż do skrzyżowania z ul. Kolejową. Zadanie zostało wpisane na listę rezerwową, a jego dofinansowanie będzie zależało od skali oszczędności poprzetargowych wynikających z inwestycji z listy podstawowej.

Planujemy również budowę ścieżki pieszo – rowerowej wraz z budową oświetlenia oraz przebudową odcinka drogi gminnej – ul. Międzyrzeckiej w rejonie Regionalnego Parku Przemysłowego. Będziemy wnioskować o dofinansowanie tego zamierzenia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Głównym celem tych zadań jest lepsze skomunikowanie centralnej części miasta z naszymi terenami inwestycyjnymi. Wpłynie to wprost na ich dostępność i zapewni mieszkańcom bezpieczny dostęp do rozwijającej się strefy przemysłowej.