ROZPOCZĘCIE NAJWIĘKSZEJ INWESTYCJI W HISTORII MIASTA!

14.02.2022

To właśnie dzisiaj oficjalnie został przekazany plac budowy dla inwestycji związanej z budową hali sportowej w Skwierzynie. Już od jutra zostanie wygrodzony teren budowy, tak aby prace związane z budową hali były przede wszystkim bezpieczne dla użytkowników Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie. Przypominamy Państwu, że budowa hali sportowej realizowana jest przez lokalną firmę pochodzącą z Gorzowa za kwotę prawie 17 mln zł z czego 8 mln zł stanowią środki pochodzące Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Udział w przekazaniu placu budowy wzięli Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia, dyr. Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie Leszek Pawłowski oraz kierownik referatu inwestycji urzędu miejskiego Zbigniew Moraczyński. Ze strony Wykonawcy robót funkcje kierownika budowy będzie pełnić p. Jakub Jaroszyński.