WIZYTA SKWIERZYŃSKIEJ DELEGACJI W MIEŚCIE PARTNERSKIM

11.07.2017

7 lipca 2017 roku skwierzyńska delegacja wzięła udział w dorocznym spotkaniu miast partnerskich Gminy Fredersdorf - Vogelsdorf w Niemczech.

Burmistrz Skwierzyny podczas swojego wystąpienia wyraził nadzieję na kontynuowanie i rozwijanie dotychczasowej owocnej współpracy.

Nasi przedstawiciele podczas rozmów w celu podtrzymania i pielęgnowania stosunków partnerskich omawiali zrealizowane projekty oraz wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych wspólnych wydarzeniach.

Gminę Skwierzyna podczas wizyty w Fredersdorf - Vogelsdorf reprezentowali:

- Lesław Hołownia - Burmistrz Skwierzyny,
- Łukasz Brzoski - Radny Rady Miejskiej w Skwierzynie,
- Maciej Zawidzki - Dyrektor Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury,
- Włodzimierz Szopiński - Przewodniczący Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych.

W spotkaniu uczestniczyły także delegacje z Marquette lez Lille (Francja) oraz Sleaford (Wielka Brytania), którym Burmistrz wręczył skwierzyńskie upominki.