NOWE DROGI W MURZYNOWIE

10.07.2017

Zakończyły się inwestycje na drogach gminnych w Murzynowie. Nowe nawierzchnie powstały na ul. Krótkiej oraz ul. Nowej.

Zakres prac przy ul Krótkiej obejmował budowę ciągu pieszo jednego z kostki betonowej o długości 330 metrów  i szerokości 3,5 do 5,5 metra. Ponad to wykonane zostały zjazdy do posesji oraz progi zwalniające.

Wartość prac wyniosła: 300.870,14 zł z czego 185.811,00 stanowiło dofinansowanie jakie Gmina Skwierzyna otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Prace na ul Nowej polegały na wykonaniu nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) o długości 975 metrów i szerokości 5 metrów.  

Wartość prac wyniosła: 616.000,00 zł, które w całości pochodziły z budżetu Gminy Skwierzyna.

To jeszcze nie koniec inwestycji w sołectwie Murzynowo!

Rozpoczęły się prace przy remoncie remizy strażackiej, która zostanie docieplona,  wymienione zostanie opierzenie, rynny, pokrycie dachowe, a elewacja zyska nowy kolor. Wykonane zostanie również oświetlenie placu wokół remizy.

Szacowana wartość prac to ok. 35.000,00 zł

Ponad to końca sierpnia zakończą się pracę w Szkole Podstawowej w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych w Gminie Skwierzyna”. W Murzynowie wyremontowane zostaną 3 sale lekcyjne (informatyczna, matematyczna i przyrodnicza), zakupionych zostanie:
- 33 krzesła szkolne,
- 19 ławek szkolnych,
- 8 zestawów mebli szkolnych
-  28 laptopów,
- 2 tablice interaktywne.

Wartość prac przy remoncie gabinetów to ponad 200.000,00 zł. Z czego 85% Gmina Skwierzyna pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Łączna wartość wyżej wymienionych  inwestycji w Murzynowie to prawie 1,2 miliona złotych.