DYSKUSJA PUBLICZNA NAD ROZWIĄZANIAMI PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKWIERZYNA W REJONIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH

10.01.2022

 

Szanowni Państwo,

 
W dniu 10 stycznia 2022 r.  o godz. 10.00 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna  w rejonie kompleksów wojskowych.
Dyskusja odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W dyskusji można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła dyskusji na platformie ZOOM.


Poniżej niezbędne dane do udziału w dyskusji:

 

Link do zdalnej dyskusji: https://zoom.us/j/92910683709?pwd=MzYyRXdFMXhsMC9XMzY3NWNraHY5QT09

 

 Meeting ID: 929 1068 3709

 Passcode (hasło): 283963

 
WAŻNA INFORMACJA!

 
Zdalna dyskusja publiczna organizowana przez Urząd Miejski w Skwierzynie będzie nagrywana
w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołu z dyskusji publicznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.

 
Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu.

 
W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).  Nagranie z dyskusji będzie archiwizowane, a zapis cyfrowy będzie stanowił załącznik do protokołu z dyskusji.

 
Dyskusja publiczna przeprowadzona w trybie zdalnym przebiegać będzie w następującym porządku: dyskusja rozpoczynać się będzie informacją o zasadach jej prowadzenia, przekazanych przez moderatora, w następnej kolejności odbędzie się prezentacja projektu,
a na końcu zostanie wyznaczony czas na zadawanie pytań czy zabranie głosu w dyskusji.

 
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Skwierzyna  w rejonie kompleksów wojskowych składać należy pisemnie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można przesyłać drogą pocztową, mailową lub ewentualnie złożyć ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2022 r.  

 

 Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Skwierzyny.

 Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnej dyskusji publicznej, której celem jest omówienie rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksów wojskowych.

Materiały informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksów wojskowych na stronach internetowych:

  https://bip.skwierzyna.pl/48/4037/Obwieszczenie_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_projektu_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_miasta_Skwierzyna_w_rejonie_kompleksow_wojskowych_0D_0A/

 https://www.skwierzyna.pl/pl/news/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-0

 
Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Skwierzynie:

 Urząd Miejski w Skwierzynie

 ul. Rynek 1

 66-440 Skwierzyna

 e-mail: a [dot] mokrzyckaatskwierzyna [dot] pl

 https://www.skwierzyna.pl/

 https://bip.skwierzyna.pl/

 elektroniczna skrzynka podawcza (e-PUAP): /gminaskw/skrytka