BURMISTRZ SKWIERZYNY PRZYPOMINA!!!

05.01.2022

Szanowni Mieszkańcy Gminy Skwierzyna!  
Uprzejmie przypominam, iż z dniem 30  czerwca 2022r.  mija termin składania deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Z dniem 1 lipca 2021r. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (ustawa z dnia 21 listopad 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków) wprowadziła nowy obowiązek, dotyczący zainstalowanych źródeł ciepła w budynkach.  Właściciel lub zarządca budynku/lokalu ma obowiązek złożyć deklarację o źródłach ciepła w terminie do 30 czerwca 2022r. bądź 14 dni w przypadku nowo wybudowanych domów.

Deklarację można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej: https://zone.gunb.gov.pl/

lub w wersji papierowej złożyć w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie.


Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało naliczeniem kar.

 

 

                                                                                                                 Burmistrz Skwierzyny
                                                                                                                /-/ 
                                                                                                                  Lesław Hołownia