OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Z DOFINANSOWANIEM

07.07.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie pragnie poinformować, że nasz wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Skwierzyna” w ramach Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, został oceniony pozytywnie otrzymując 96,5 punktów oraz został zarekomendowany do dofinansowania w kwocie 193 562,00 zł.

Wsparciem objętych zostanie 25 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno-zawodowej. W ramach działań projektowych zaplanowano m.in. zajęcia dla osób niepełnosprawnych: kurs komputerowy, kurs języka migowego oraz zajęcia z nauki Brayla.

W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy projektu będą mogli ukończyć certyfikowany warsztat (teoretyczny i praktyczny) z zakresu brukarstwa. Wszystkie szkolenia zawodowe zakończą się uzyskaniem kwalifikacji.

Dodatkowo realizowane będą działania z zakresu aktywizacji społecznej: spotkania z terapeutami, doradztwo zawodowe i treningi gospodarowania budżetem).

Projekt realizowany będzie od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r.

Wszelkie informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, u. Batorego 15 (tel. 957170928)

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu!

 

Karolina Bilon-Kruś
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie