RATUJEMY ŻYCIE – zakup nowego sprzętu medycznego dla Skwierzyńskiego Szpitala - aparat do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3.1

08.12.2021

Dzisiaj podpisana została przez  burmistrza Lesława Hołownię  oraz pełnomocniczkę szpitala Panią Annę Pabiniak-Sroka umowa użyczenia  na zakupiony przez  Gminę Skwierzyna aparat do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3.1 , który został następnie przekazany   na rzecz szpitala.  W spotkaniu udział wzięli ratownicy medyczni Łukasz Sicichowski oraz Bartosz Bujko ,którzy przeprowadzili prezentację zakupionego urządzenia. W spotkaniu udział wzięli radni  Maciej Tarnowski , Helena Gaj, Tomasz Kownacki ,Edward Hochenzy, zastępca burmistrza Wojciech Kowalewski, Alicja Modras oraz Pani skarbnik Agnieszka Laszczak.

System kompresji klatki piersiowej LUCAS™ System kompresji klatki piersiowej LUCAS™ jest przenośnym narzędziem, stworzonym w celu eliminacji problemów wynikających ze stosowania ręcznej kompresji klatki piersiowej. LUCAS pomaga ratownikom poprzez zapewnienie efektywnej, powtarzalnej i ciągłej kompresji klatki piersiowej zgodnej z zaleceniami American Heart Association1. 2.2

 Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS® jest przeznaczone do kompresji klatki piersiowej u dorosłych pacjentów, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia (definiowanego jako brak spontanicznego oddechu i tętna z utratą przytomności). Urządzenia do kompresji klatki piersiowej LUCAS należy używać wtedy, gdy ucisk klatki piersiowej pomoże w ratowaniu pacjenta. 2.3

Sposób działania urzadzenia LUCAS 3,1:

 

Wartość przekazanego sprzętu, bardzo potrzebnego w codziennej pracy ratowników medycznych, to kwota 64 637,99zł.