AKTUALNOŚCI RZEMIEŚLNICZE

25.11.2021

W dniu 24 listopada br. odbyło się w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Skwierzynie tradycyjne spotkanie pierwszego rocznika pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu z zarządem cechu.

Spotkanie miało na celu zapoznanie pracowników młodocianych ze strukturą organizacyjną rzemiosła i władzami skwierzyńskiego cechu oraz przedstawienie różnic między nauką zawodu w szkole branżowej I stopnia a dokształcaniem się w klasie wielozawodowej.

W toku spotkania zapoznano młodocianych ze specyfiką nauki zawodu w systemie dualnym, polegającej na nabywaniu praktycznych umiejętności manualnych w realnym procesie produkcyjnym w zatrudniających ich zakładach pracy, oraz dokształcaniu się w klasie wielozawodowej w Zespole Szkół Technicznych. Podkreślono, że są przede wszystkim pracownikami zakładów z którymi podpisali umowy o pracę a dopiero później uczniami szkoły.

Ukazano również rolę, jaką pełni cech w tym systemie nauczania.

Zdjęcie Edward Hochenzy