INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA

18.11.2021

Gmina Skwierzyna informuje o uzyskaniu  dofinansowania na zadanie pn. Usuwanie azbestu w Gminie Skwierzyna  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  w kwocie  12 962,96 zł .

Dotacja udzielona  została na zadanie w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości  zlokalizowanych na terenie Gminy Skwierzyna .

Realizacja Programu nie obejmowała kosztów związanych z zastąpieniem usuniętych wyrobów zawierających azbest wyrobami bezazbestowymi.

 

Wykonawcą prac była firma Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej .