UWAGA PRACODAWCY !

24.11.2021

Informujemy Państwa pracodawców zamierzających złożyć w 2021 r. wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych, iż Lubuski Kurator Oświaty zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków w sprawie przekazania odpowiednich środków o dofinansowanie w nieprzekraczalnym terminie - do 10 grudnia b.r. (data wpływu wniosku o przekazanie środków przez jst).
W związku z koniecznością przeprowadzenia stosownej procedury administracyjnej poprzedzającej rozliczenie w/w wniosków w bieżącym roku zrealizowane zostaną wyłącznie kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski z odpowiednimi załącznikami, złożone do Burmistrza Skwierzyny do 3 grudnia b.r. (data wpływu do urzędu) pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów formalnych.

Wnioski, które nie zostaną uzupełnione lub złożone po tym terminie będą zrealizowane po 1 stycznia 2022 r. pod warunkiem przekazania odpowiednich środków na konto gminy Skwierzyna z Funduszu Pracy przez LKO.