WYSTAWA I UROCZYSTE PODSUMOWANIE "KAMPANII 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY”

23.11.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejską Biblioteką Publiczną oraz Placówkami Oświatowymi z terenu naszej gminy  przystąpiły do kampanii społecznej 19 DNI przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania ta organizowana jest na całym świecie juz od 11 lat. W Polsce Fundacja "po Drugie" zaczęła rozwijać i propagować kampanię od 2014 roku. W listopadzie podczas kampanii 19 DNI, objętej honorowym patronatem  Burmistrza Skwierzyny,  odbyły się działania profilaktyczne, kształtujące w odbiorcach właściwe zachowania, które stwarzać będą przeszkody dla działań osób stosujących  przemoc.

Burmistrz Wojciech Kowalewski  słusznie podkreślił w swoim wystąpieniu  że ,  ta kampania  powinna trwać  nie 19 a  365 dni w roku .  A nasze dzieci i młodzież   powinny zawsze czuć się bezpieczne  i same nie krzywdzić  innych.

W trakcie uroczystości  odbyła się wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży  ,której tematem był sprzeciw  wobec przemocy.

 

 

 

Do pobrania: