ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

19.11.2021

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

składamy wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej takich jak

Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Senior-Wigor, Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzenie, Dom Dziecka  

najlepsze życzenia oraz wyrazy uznania za pracę wykonywaną z wielkim zaangażowaniem
i troską o drugiego człowieka,

za niesienie pomocy potrzebującym, zwłaszcza w tak trudnym czasie pandemii.

Dziękujemy za Waszą empatię, serdeczność i energię w działaniu.

Życzymy dużo zdrowia, pogody ducha i siły do mierzenia się
z codziennymi zadaniami.
 
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę
Starosty Międzyrzeckiego Pani Agnieszki Olender
za dotychczasową pomoc i wsparcie wszelkich inicjatyw związanych z działalnością na rzecz
pomocy drugiemu człowiekowi.  

 

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej – Zygmunt Kadłubiski

wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Skwierzynie