SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY SKWIERZYNA

16.11.2021

Szanowni Mieszkańcy,

            Przypominamy iż od 11 lutego 2021r. na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze utworzono punkt informacyjno-konsultacyjny Programu priorytetowego „Czyste powietrze”. W ramach porozumienia, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, pracownicy urzędu udzielają informacji na temat zasad przyznawania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła, pomagają w wypełnianiu wniosków o udzielenie dofinansowania jak również przy ich rozliczaniu.         

Dotychczas udzielono pomocy przy składaniu i rozliczaniu przyznanego dofinasowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników  80-ciu beneficjentom z terenu naszej Gminy. W ramach konsultacji informacyjnej pomocy udzielono ok. 200 osobom.

Zainteresowanych programem zapraszamy do kontaktu telefonicznego (957 21 65 35/34),  mailowego (rkatkwierzyna [dot] pl) bądź osobistego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

Aktualne informacje dotyczące punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” dostępne są również pod linkiem: https://www.skwierzyna.pl/pl/page/program-czyste-powietrze