SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE NOWEJ PERSPEKTYWY PROW 2021-2027

16.11.2021

Spotkanie informacyjne w sprawie nowej perspektywy PROW 2021-2027 zorganizowane w Skwierzynie przez Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska.

Spotkanie dotyczyło wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „ objętego PROW 2014-20 oraz nowej perspektywy PROW na lata 2021-27.

 W spotkaniu wziął udział burmistrz Lesław Hołownia