KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO MOF GW 2030

29.11.2021

 

 

 

 

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego MOF GW 2030

W terminie od 15 listopada do 20 grudnia 2021 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030.

Strategia obejmuje Miasto Gorzów Wielkopolski oraz Gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Skwierzyna, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miasto i Gmina Strzelce Krajeńskie, Miasto i Gmina Witnica oraz Powiat Gorzowski.

W ramach konsultacji społecznych w Gminie Skwierzyna zaplanowano spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 r. od godz. 13:00 w Sali Widowiskowej w Skwierzyńskim Ośrodku Kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynie. Podczas spotkania wykonawca strategii – Instytut Badawczy IPC z Wrocławia, przedstawi założenia strategii, główne problemy wynikające z diagnozy obszaru, zaprezentuje wizję, misję, cele, priorytety i kierunki działań zapisane w strategii. Podczas spotkania będzie możliwość zgłaszania uwag, przekazania opinii i sugestii.

Uwagi można zgłaszać również na formularzu uwag (link do formularza poniżej), poprzez przesłanie na e-mail: strategiaatum [dot] gorzow [dot] pl lub wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski, z adnotacją na kopercie: „Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030”.

Zwracamy się także z uprzejmą prośbą o wypełnienie elektronicznej ankiety dotyczącej MOF GW https://badania-online.pl/cawi2/index.php/469588?newtest=Y&lang=pl

Ponadto istnieje także możliwość rozmowy telefonicznej na temat głównych założeń strategii pod numerem 95 73 55 843 (w dni robocze, podczas trwania konsultacji społecznych, od godz. 12:00
do 15:00).

Celem strategii rozwoju ponadlokalnego jest umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie samorządów.

Prace nad strategią rozpoczęły się w lipcu 2021 r. W ramach prac nad dokumentem odbyły się wywiady oraz warsztaty diagnostyczne i strategiczne przy udziale ekspertów z samorządów wchodzących w skład MOF GW, reprezentantów instytucji ochrony środowiska, szkolnictwa wyższego, instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli przedsiębiorców. Dzięki informacjom zgromadzonym w efekcie ww. prac, możliwe było rzetelne przygotowanie diagnozy, określenie wizji, misji, celów, priorytetów oraz wspólnych kierunków działań.

Sporządzenie strategii rozwoju ponadlokalnego jest jednym z etapów przygotowania MOF GW do wdrażania środków w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej 2021-2027.

Projekt Strategii wraz z diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz formularz uwag znajdują się pod poniższymi linkami oraz do pobrania poniżej.

link do strategii  https://www.skwierzyna.pl/sites/default/files/attachment/diagnoza_strategiczna_mof_gw.pdf

link do diagnozy  https://www.skwierzyna.pl/sites/default/files/attachment/strategia_rozwoju_ponadlokalnego_mof_gw_2030.pdf

link do formularza uwag  https://badania-online.pl/cawi2/index.php/469588?newtest=Y&lang=pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jednej z form konsultacji.