ZAWIADOMIENIE O XLII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

09.11.2021

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Informuję, że XLII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie odbędzie się w dniu 10 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna (druk nr 280/21).
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych  Gminy Skwierzyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w latach 2021-2023 (druk nr 281/21).
  5. Dyskusja i głosowanie  nad projektem uchwały w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2021-2032 (druk nr 282/21).
  6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.  (druk nr 283/21).
  7. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych  Gminy Skwierzyna (druk nr 284/21).
  8. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Skwierzyny  (druk nr 285/21).
  9. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                      

 

 

 

 

    Przewodniczący Rady Miejskiej

          (-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ