POLSKI ŁAD - 9,9 MILIONA ZŁOTYCH DLA SKWIERZYNY

25.10.2021

25 października 2021 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Złożone w sierpniu br. wnioski o dofinansowanie podlegały weryfikacji i ocenie przez powołaną przy Premierze Komisję.

Rezultat Jej prac jest dla Gminy Skwierzyna niezwykle korzystny. Pozyskane dofinansowanie pozwoli nam przystąpić do budowy pierwszej w gminie, pełnowymiarowej hali sportowej, która będzie zlokalizowana na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie przy ul. Mickiewicza.  8 milionów złotych z budżetu państwa spowoduje, że oczekiwana przez wielu mieszkańców inwestycja stanie się faktem.

Z kolei otrzymana z Rządowego Funduszu kwota 1,9 miliona zł zostanie przeznaczona na poprawę infrastruktury drogowej. Tym razem przebudową objęte zostaną ulice w centrum miasta.

Mowa tu między innymi o ul. Głowackiego, Partyzanckiej, Czerwonego Krzyża, a także ciągu komunikacyjnym wzdłuż Warty.

Łącznie - w ramach jednego naboru wniosków - pozyskaliśmy do skwierzyńskiego budżetu 9,9 miliona zł.