KOLEJNY ETAP PRZEBUDOWY PARKINGU PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM W SKWIERZYNIE

18.10.2021

Dzięki dobrej współpracy pomiędzy samorządem, a operatorem sieci – ENEA OŚWIETLENIE trwają roboty związane z modernizacją oświetlenia na wysokości cmentarza.

Stare zdegradowane słupy zostaną zastąpione nowymi stalowymi z nowoczesnymi oprawami kierunkowymi LED, które zapewnią doświetlenie parkingu jak i skrzyżowania ulic Międzyrzeckiej ze Szpitalną. 

Jednocześnie podczas prowadzonych robót zostaną doświetlone przejścia dla pieszych, które na pewno zwiększą bezpieczeństwo użytkowników drogi. A już niebawem rozpocznie się ostatni etap robót tj:, przebudowa parkingu.