OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM LOSOWANIU MIEJSC HANDLOWYCH PRZED CMENTARZEM KOMUNALNYM W SKWIERZYNIE W OKRESIE „WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH” W ROKU 2021

12.10.2021

W dniu 13 października 2021 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się publiczne losowanie miejsc handlowych przed cmentarzem komunalnym w Skwierzynie w okresie „Wszystkich Świętych” w roku 2021.

W losowaniu będą brały udział wnioski złożone w okresie 28.09-11.10.2021 r.

Liczba miejsc dostępnych przed cmentarzem komunalnym w Skwierzynie: 15

Liczba miejsc biorących udział w losowaniu: 15

Zasady losowania:

1. karta z nazwiskiem i imieniem wnioskodawcy w zaklejonej kopercie zostanie umieszczona w pierwszym pojemniku do losowania

2.numer miejsca handlowego w zaklejonej kopercie zostanie umieszczony w drugim pojemniku do losowania

3.osoba wskazana przez wnioskodawców dokona jednoczesnego losowania z dwóch pojemników.

 

Z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół.