ĆWICZENIA PRZECIWPOWODZIOWE W SKWIERZYNIE

29.06.2017

W dniu 26 czerwca 2017 r. około godziny 15:30 w Skwierzynie odbyły się ćwiczenia przeciwpowodziowe służb i inspekcji z terenu powiatu międzyrzeckiego i świebodzińskiego. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubuskiego organizatorem działań był Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. W ćwiczeniu udział wzięli strażacy z JRG Międzyrzecz oraz strażacy z jednostek OSP powiatów międzyrzeckiego i świebodzińskiego, a także Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany przez Burmistrza Skwierzyny Lesława Hołownię.
Strażacy przećwiczyli szereg zadań, jakie mogą stanąć przed nimi w wypadku powodzi – były to m.in.: podwyższanie korony wału przy użyciu worków z piaskiem oraz zapór wodnych, ewakuacja osób z terenów zagrożonych, dostarczanie żywności i wody pitnej osobom odciętym od lądu oraz ewakuacja zwierząt domowych i gospodarskich.
Przed członkami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego stanęły natomiast zadania zorganizowania transportu i ewidencji osób ewakuowanych do miejsc tymczasowego zakwaterowania oraz dostarczenie na miejsce działań materiałów potrzebnych do budowy zapór przeciwpowodziowych z gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
W ćwiczeniach, które zakończyły się o godzinie 18:00, brało udział około 100 osób. Były to największe ćwiczenia przeciwpowodziowe przeprowadzone w ostatnich latach na terenie naszej Gminy. Jednocześnie było to niezwykłe widowisko oraz pokaz siły i sprawności służb i inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Skwierzyna.