SIŁOWNIA POD CHMURKĄ POWSTANIE W PARKU JAGIEŁŁY

29.06.2017

Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 26 czerwca 2017r. podjął uchwałę ws. udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2017 r.

Na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wpłynęło łącznie 40 wniosków. Gmina Skwierzyna znalazła się wśród 17 samorządów, którym przyznano dofinansowanie.

W ramach prac w Parku Jagiełły, gdzie planowane jest usytuowanie siłowni przeprowadzone zostanie m. in.:

- wyrównanie terenu pod siłownię zewnętrzną,

- posadowienie ośmiu urządzeń do ćwiczeń (wykonanych z bezpiecznych i trwałych materiałów) o zróżnicowanych funkcjach dających możliwość rozwijania umiejętności psychoruchowych:

1. Wycisk ręczny,

2. Wioślarz,

3. Twister,

4. Orbitrek,

5. Wahadło,

6. Biegacz,

7. Podciąg górny,

8. Prasa nożna.

Ponadto ustawiona zostanie tablica informacyjno - promocyjna, zawierająca regulamin korzystania z siłowni, ławki, kosze na śmieci itp.

Planowana wartość inwestycji: 33.012,81 zł

Pozyskane dofinansowanie: 14.999,00 zł