OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZYZNAWANIA MIEJSC HANDLOWYCH PRZED CMENTARZEM KOMUNALNYM W SKWIERZYNIE W OKRESIE „WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”

28.09.2021

Przedmiotem ogłoszenia są miejsca handlowe przy cmentarzu komunalnym w Skwierzynie, wyznaczone i posiadające swój numer.

 1. Warunkiem otrzymania jednego miejsca handlowego jest złożenie wniosku, do którego należy dołączyć:

  • aktualną kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub kopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON

albo

  • aktualną kopię nakazu płatniczego ustalającego podatek rolny z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Wniski bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

 2. Ustala się, że wnioskodawca może otrzymać jedno miejsce handlowe (ok. 6m2) na okres Wszystkich Świętych, tj. od 29 października 2021 r. do 2 listopada 2021 r. (mapa z wyznaczonymi miejscami handlowymi sporzadzona zostanie do dnia losowania).

 3. Otrzymanego miejsca handlowego nie można oddać/podnająć odpłatnie bądź nieodpłatnie osobom trzecim, pod rygorem nakazu opuszczenia miejsca handlu.   

 4. Wnioski należy składać w terminie do dnia 11 października2021 r. do godz. 15.00  (liczy się data wpływu do Urzędu).

 5. Losowanie miejsc handlowych odbędzie się w siedzibie Urzędu (sala narad) w dniu 13 października 2021 r. o godz. 09.00.