WNIOSKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK

06.09.2021

Na podstawie uchwały NR XLI/336/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej informujemy, że Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia zaprasza do składania wniosków do projektu budżetu na rok 2022.

Uprawnionymi do składania wniosków są:
- jednostki organizacyjne;
- radni;
- przedstawiciele jednostek organizacyjnych;
- przedstawiciele instytucji kultury;
- grupy mieszkańców;
- reprezentanci organizacji społecznych działających na terenie gminy.

Wnioski prosimy składać w Biurze Obsługi Klienta (pok. Nr 4) Urzędu Miejskiego w Skwierzynie do dnia 30 września 2021 r.