UWAGA ZMOTORYZOWANI!!!

06.09.2021


Zakończył się  I etap  rozbudowy ul. Międzyrzeckiej wraz budową skrzyżowania z ulicą Pola Międzyrzeckie i tzw. Górną Strefę Przemysłową w Skwierzynie. W ramach zadania wykonano rozbudowę ulicy Międzyrzeckiej o dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skręcających w lewo i w prawo, a także nową drogę do strefy przemysłowej. Dodatkowo w ramach zawartej umowy z Wykonawcą wykonano nowe chodniki łączące oba przystanki autobusowe wraz z niezbędnymi urządzeniami bezpieczeństwa ruchu oraz wprowadzono nową organizację ruchu na ww  odcinku jezdni. W związku z czym prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na przebudowanym fragmencie drogi.  Wartość robót wyniosła 714 533,96 zł brutto.