OGŁOSZENIE NR 10/2021 O PRZETARGU

06.09.2021

Informujemy, że ogłoszono przetargi na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży:

*         niezabudowaną działkę nr 200/7 o pow. 628m2, zlokalizowaną przy ul. Nad Obrą w Skwierzynie, obręb 2 Skwierzyna, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

*         niezabudowaną działkę gruntu Nr 11 o pow. 1977m2, położoną w obręb 9 Nowy Dwór, Gmina Skwierzyna;

*         działkę gruntu Nr 195/11 o pow. 1364m2, położoną w Warcin 5, obręb 4 Murzynowo, Gmina Skwierzyna, zabudowaną budynkiem mieszkalnym niepodpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej - murowany (cegła), o powierzchni użytkowej 194,38m2.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 12 października 2021r. o godz. 10:00 i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 10/2021 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 1 września 2021 r.

Wadium należy wnieść do dnia 7 października 2021r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-       Ogłoszenie o przetargu

-       Regulamin Przetargu

-       Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.

* W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obwiązujących w miejscach publicznych.