INFORMACJA

20.08.2021

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu informuje, że w dniu 23 sierpnia br. rozpoczną się roboty budowlanie związane z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu, w ciągu drogi powiatowej nr 1295F w miejscowości Bledzew (ul. Szkolna - odcinek między skrzyżowanie z ul. Pdgórną i ul. Rynek).
W związku z powyższym w dniu 23 sierpnia br. zamkniety dla ruchu zostanie przejazd ul. Szkolną na odcinku między u. Podgórną i ul. Rynek.
Szczegółowa informacja nt. czasowej organizacji ruchu znajduje się na stronie BIP Zarządu Dróg Powiatowych https://bip.wrota.lubuskie.pl/zdp_miedzyrzecz w zakładce "Aktualności".

Źródło: ZDP w Międzyrzeczu