PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA W REJONIE STREFY PRZEMYSŁOWEJ

11.08.2021

Trwa przebudowa skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z ul. Pola Międzyrzeckie oraz Skwierzyńską Strefą Przemysłową. W ramach prowadzonych prac powstaną wydzielone pasy ruchu do skrętu w lewo oraz w prawo,  wysepki oddzielające pasy ruchu, nowe przejścia dla pieszych, chodniki doprowadzające do przystanków autobusowych. Ponadto ułożona zostanie nawierzchnia asfaltowa na terenie strefy przemysłowej, która stanowić będzie dojazd do powstającego centrum  logistycznego. Kolejnym etapem prac będzie budowa nowej nawierzchni ul. Pola Międzyrzeckie wraz ze zjazdami do posesji, chodnikiem oraz zagospodarowaniem terenów zielonych.     

Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac to koniec października 2021 roku.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 1,3 mln zł.

Gmina Skwierzyna na powyższe prace pozyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800 tyś zł.