URZĄD STANU CYWILNEGO W SKWIERZYNIE

06.08.2021

Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie pracuje na nowym Systemie Rejestrów Państwowych (SRP) za pomocą aplikacji ŹRÓDŁO, dzięki której możliwe jest uzyskanie aktów w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. W zintegrowanym systemie znajdują się m.in.: rejestry aktów, PESEL i dowodów osobistych.

Praca Urzędu Stanu Cywilnego przeważnie kojarzy się z udzielaniem ślubów, ale to tylko jedno z realizowanych zadań. W naszej placówce załatwiane są sprawy związane m.in. z:
- Wydawaniem odpisów aktów stanu cywilnego,
- Wydawaniem zaświadczenie o stanie cywilnym,
- Rejestracją urodzeń, w tym melduje i nadaje nr PESEL,
- Rejestracją aktów zgonu,
- Rejestracją aktów małżeństwa (ślub cywilny lub konkordatowy ze skutkiem cywilnoprawnym),
- Sprostowaniem lub uzupełnieniem aktu stanu cywilnego,
- Transkrypcją - wpisaniem aktu stanu cywilnego (urodzenie, małżeństwo, zgon) sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego,
- Zmianą imienia/imion lub/i nazwiska,
- Jubileuszem 50- lecia małżeństwa (nadanie medalu),
- Wydawaniem zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
- Rejestracją powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
- Nadaniem dziecku nazwiska męża matki.

Opisy spraw wraz z wnioskami związanymi z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie można pobrać TUTAJ.

Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie udziela ślubów w Urzędzie Miejskim, ale również w nietypowych miejscach np. w plenerze czy lokalach, w których organizowane są przyjęcia weselne.

Dodatkowo Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie przyjmuje różnego rodzaju oświadczenia woli np.: o nazwiskach noszonych po ślubie, o uznaniu ojcostwa, o zmianie imienia dziecka, a także koryguje, uzupełnia i aktualizuje dane zawarte w rejestrze PESEL.

Ponadto aktualizowane są akty stanu cywilnego poprzez wpisywanie wzmianek dodatkowych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, ostatecznych decyzji administracyjnych, odpisów aktów stanu cywilnego oraz innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu.

Kontakt:

Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna

tel.: 95 7 216 521 lub 528, e-mail: uscatskwierzyna [dot] pl