INFORMACJA NA TEMAT WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PRZEZ INTERNET

27.07.2021

Informujemy, iż zgodnie z art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1000) wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego było możliwe do dnia 26 lipca 2021 r. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostały wyłączone.