OFERTA REALIZACJI ZADNIA PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA „ ŚWINIARY- WIEŚ MIĘDZY WARTĄ A PUSZCZĄ”

27.07.2021

Burmistrz Skwierzyny informuje, że do Urzędu Miejskiego wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Świniary – Wieś Między Wartą a Puszczą” na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i rozpowszechniania kultury fizycznej.

Nazwa zadania: Międzynarodowy turniej gry w petanqe – jesień 2021.