OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ZAKŁADOWEGO LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „BUDOWLANI” MURZYNOWO

19.07.2021

Burmistrz Skwierzyny informuję, że do Urzędu Miejskiego wpłynęła oferta Zakładowego Ludowego Klubu Sportowego  „BUDOWLANI” Murzynowo na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i rozpowszechniania kultury fizycznej.

Nazwa zadania: Turniej piłki nożnej „Zakończ wakacje w Murzynowie”.