NOWA DROGA W GOŚCINOWIE

16.07.2021

Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia, Skarbnik Gminy Agnieszka Laszczak podpisali umowę z przedstawicielem firmy INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. na przebudowę drogi gminnej w Gościnowie.
Zakres robót obejmuje między innymi przebudowę drogi na odcinku 900 metrów z ułożeniem asfaltu o grubości 10 cm oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,5 m.

Koszt I etapu przebudowy tej drogi wyniesie 499 479,63 zł.

Termin realizacji do 15.09.2021 r.