O BEZPIECZEŃSTWIE W CZASIE WAKACJI

15.07.2021

W dniach 12- 13 lipca komisja, powołana Zarządzeniem Burmistrza Skwierzyny z dnia 7 lipca 2021 r. nr 0050.96.2021, przeprowadziła kontrolę miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Przewodniczący komisji, Zastępca Burmistrza Skwierzyny, Wojciech Kowalewski wraz z przedstawicielami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, Prezesem Zakładu Usług Komunalnych, Dyrektorami SOK i OSiR oraz pracownikami Urzędu Miejskiego dokonali przeglądu wybranych miejsc na terenie Gminy Skwierzyna.