ROZMOWY O PROJEKCIE USTAWY O OSP

13.07.2021

Dnia 13.07.2021 r. Zastępca Burmistrza Skwierzyny Wojciech Kowalewski wziął udział w posiedzeniu zespołu Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ds. prac nad projektem Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Zespól obradował pod kierownictwem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Janusza Drozdy i analizował zapisy projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych jaki został przedstawiony do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.