W SKWIERZYNIE BĘDZIE "PARK RYB"

19.06.2017

Wniosek złożony przez Gminę Skwierzyna został pozytywnie oceniony przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”.  Park powstanie w miejscu obecnej stanicy nad Wartą.   
Projekt ma na celu podniesienie potencjału turystycznego i rekreacyjnego Gminy Skwierzyna,
w szczególności poprzez stworzenie warunków infrastrukturalnych sprzyjających rozwojowi oferty kulturalnej, sportowo - rekreacyjnej, turystycznej oraz edukacyjnej.  W ramach realizacji projektu powstaną:
•    budynek z salą wykładową wraz z wyposażeniem, sanitariatami, zapleczem,
•    wiata rekreacyjna,
•    ścieżka edukacyjna z makietami ryb (wielkość makiet ok. 3,5 m), tablicami edukacyjnymi,
•    parking, itd.
Projekt Gminy Skwierzyna znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej. Obecnie oczekujemy na zatwierdzenie listy przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
Całkowity koszt inwestycji: 829.779,99 zł
Dofinansowanie RLGD: 300.000,00 zł
Planowana data zakończenia realizacji: czerwiec 2018 r.