NAUKA RZEMIOSŁA W SYSTEMIE DUALNYM W RZEMIOŚLE

05.07.2021

Nauka zawodu w rzemiośle jest realizowana na podstawie umowy o pracę zawieranej z młodocianym (absolwentem szkoły podstawowej) w celu nauki zawodu.

W pierwszym rzędzie należy więc zdecydować w jakim zawodzie chciałoby się kontynuować naukę i poszukać zakładu pracy w którym taka nauka jest możliwa.

Adresy zakładów rzemieślniczych, które obecnie kształcą pracowników młodocianych na naszym terenie można uzyskać w biurze cechu.

Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy o pracę z wybranym zakładem pracy. Umowę zawiera się w Cechu znajdującym się w Domu Rzemiosła w Skwierzynie w Rynku pod nr 6.

Z taką umową należy zgłosić się do szkoły (np. w Skwierzynie do Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Poznańskiej nr 1) w celu zapisania się do klasy wielozawodowej, w której będzie realizowane dokształcanie teoretyczne.

Nauka w większości zawodów trwa trzy lata i kończy się  egzaminem czeladniczym. Zdobyty tytuł czeladnika w danym zawodzie jest dokumentem honorowanym w całej Unii Europejskiej.

Pracownik młodociany uczący się zawodu otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie, które wynosi w I klasie 5%, w II klasie 6% i w III klasie 7% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Wszystkich zainteresowanych nauką zawodu w rzemiośle zapraszamy do Cechu, który pomoże wybrać odpowiedni zakład, w którym można będzie się kształcić oraz załatwi wszelkie formalności związane z zawarciem umowy o pracę w celu nauki zawodu.

Obecnie biuro cechu jest czynne w poniedziałki i piątki w godz. od 10.00 do godz. 13.00 oraz w środy od godz. 16.00 do godz. 19.00.

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego z kierownikiem biura pod nr tel. 697 852 944 lub ze Starszym Cechu pod nr tel. 601 72 83 61.

 

Autor: Włodzimierz Idzior

Do pobrania: