KONFERENCJA "POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA"

05.07.2021

Polski Inkubator Rzemiosła -

konferencja w Lubuskiej Izbie Rzemieślniczej

 

            23 czerwca 2021 r. w siedzibie Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja poświęcona, przyjętemu przez Radę Ministrów, programowi pt. "Polski Inkubator Rzemiosła".

            W konferencji, którą otworzył Prezes Izby Wacław Napierała, wzięli udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Olga Semeniuk oraz, on line, Minister Kancelarii Premiera Piotr Mazurek - Sekretarz stanu KPRM, Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej.

Uczestnikami spotkania byli również: Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak,  Naczelnik Wydziału Rzemiosła Paulina Woźniecka oraz przedstawiciele cechów zrzeszonych w Lubuskiej Izbie Rzemieślniczej.

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Skwierzynie reprezentowali Zastępca Prezesa Izby- Starszy Cechu, Włodzimierz Idzior oraz członkowie zarządu cechu Edward Hochenzy, Robert Olejniczak i Zbigniew Wychowałek.

            Minister Olga Semeniuk w swojej wypowiedzi poinformowała, że Polski Inkubator Rzemiosła  został opracowany w ramach współpracy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2021-2030 i jest skierowany wyłącznie do organizacji rzemiosła.

            Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji rzemieślniczych oraz promowanie kształcenia zawodowego, w tym tzw. „zawodów przyszłości”, które będą głównym motorem rozwoju gospodarki. Środki otrzymane w ramach PIR, będą mogły być przeznaczone m.in., na: doposażenie firm rzemieślniczych w sprzęt komputerowy, organizację konkursów zawodowych dla młodzieży kształcącej się w zawodach rzemieślniczych, specjalistyczne szkolenia zawodowe dla wyróżniających się uczniów rzemiosła, doradztwo prawne i gospodarcze, szkolenia dla kadr zaangażowanych w realizację kształcenia dualnego w rzemiośle.

            Minister Piotr Mazurek podkreślił natomiast potrzebę promowania wiedzy o zawodach rzemieślniczych oraz o kształceniu dualnym, a także konieczność rozwoju oferty kształcenia dla młodzieży, która jest gwarantem zastępowalności pokoleniowej w zawodach typowo rzemieślniczych.

 

Autor: Włodzimierz Idzior